Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Αφροδίσιος Όρκος

“Αφροδίσιος γαρ όρκος ουκ εμποίνιμος”,
φράση η οποία σημαίνει πως οι όρκοι του έρωτα δεν ενέχουν τιμωρία!

Ως εκ τούτου δύνασθε να ορκίζεσθε αιώνια πίστη και αγάπη και παντοτινό έρωτα, αλλά ποτέ δεν πρόκειται να τιμωρηθείτε. Κάτι περίπου σε πρωτόλεια μορφή, όπως οι εξελιγμένοι πολιτικοί όρκοι!

Στους επόμενους μήνες θα απολαύσουμε άπειρους Αφροδίσιους όρκους και θα “ανοίξει” και η δουλειά για εμάς τους… Προφήτες!