Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Αφγανιστάν: Καμμία Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους

(Από τον τίτλο της κιν/κής ταινίας “No Country for Old Men”).