Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Αυτό το Ελάχιστο “Κάτι” του 3%

Όταν θέτω ένα ερώτημα για το οποίο αναζητώ στοιχεία απάντησης δεν ακολουθώ καμία ιδιαίτερη μεθοδολογία. Σκέφτομαι για λίγο (η σκέψη δεν βοηθά τις προφητείες) και αφήνομαι (επίσης για πολύ λίγο). Το 97% της απάντησης είναι συνήθως αντιληπτό αμέσως. Μην εκπλήσσεσθε! Όντως είναι πολύ ορατό το “περιβάλλον”.

Εκεί όπου το ζήτημα αρχίζει να χάνεται στα βάθη του σκότους είναι σε ένα αποφασιστικό 3%. Το νούμερο αυτό φυσικά δεν προέρχεται από επιστημονική μεθοδολογία, η οποία εξ΄ άλλου δεν υφίσταται. Είναι συμβατικό και εκφράζει παραστατικά την αναλογία προκειμένου να γίνει αντιληπτό πόσο “λίγο” είναι το “σκοτεινό” σημείο.

Κι όμως!

Σε αυτό το 3% κρύβεται και η δύναμις της πρόβλεψης μαζί με τη δική μας ελεύθερη βούληση. Είναι το ποσοστό το οποίο εμπεριέχει είτε ένα απλό σπρώξιμο, το οποίο θα μας οδηγήσει στο χάος του γκρεμού είτε ένα χέρι, το οποίο θα μας αρπάξει μακριά από το χείλος του. Οι προφητείες δεν είναι ανάγνωση κάποιας “μοίρας”. Είναι η ανάγνωση μίας αλήθειας σε ποσοστό 97% και της δικής μας βούλησης του 3%.

Η απάντηση του ερωτήματος είναι ο εντοπισμός του 3%, Δια μέσου αυτού και γνωρίζοντας από την πρόβλεψη το χάρτη των δεδομένων και των τάσεων καθώς και τη θέση μας μπορούμε με ένα ΔΙΚΟ μας απλό φύσημα να ορίσουμε και να καθορίσουμε την πορεία μας.

Αυτό το ελάχιστο – ασήμαντο “κάτι” του 3% είναι ακριβώς εκείνο, το οποίο θα κατευθύνει την πορεία μας και την ουσία της πρόβλεψης. Και είναι εντελώς και ξεκάθαρα δική μας επιλογή!