Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

“Ασύστολες Πράξεις”

Έχοντας ένα… απόκρημνο βουνό να διασχίσω τις επόμενες ημέρες (μπορεί και κάτι… χρόνια!) δύο σκέψεις μου ήλθαν σήμερα στο μυαλό (τις γράφω, Αγγλικά, όπως τις έμαθα) και τις επεξηγώ:

1. Done is better than Perfect (καλύτερα υλοποιημένο παρά τέλειο) &

2. Ruthless Priority (ασύστολη -ή αγενής- προτεραιότητα)

Λοιπόν, όσον αφορά την πρώτη η εμπειρία μου δείχνει πως τελικά η υλοποίηση, οδηγεί προς την τελειότητα, διότι με το να υλοποιείς (χωρίς προχειρότητα ή ανευθυνότητα φυσικά) δημιουργείς τις προϋποθέσεις ώστε να προσεγγίσεις βαθμιαία την (αδύνατη για τα ανθρώπινα δεδομένα) τελειότητα.

Όσον αφορά τώρα τη δεύτερη το νόημα εστιάζεται πως ίσως απαιτηθεί να είσαι κάπως “αγενής” σε κάποιους ανθρώπους ή ασυνεπής σε κάποιες υποχρεώσεις, (πάντα χωρίς ίχνος ανευθυνότητας ή προσωπικής αγένειας), αλλά θα πρέπει να γίνουν κάποιες επιλογές με βάση την ουσιαστική προτεραιότητα των εργασιών. Από την εμπειρία μου επίσης σας δηλώνω πως αυτό ποτέ δεν δημιουργεί πρόβλημα παρά μόνο μία ενδεχομένως “άβολη” κατάσταση για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Συνεπώς εφαρμόζοντας τα προηγούμενα σας αφήνω τώρα, γιατί έχω να υλοποιήσω πολλά (το 1) και διότι δεν πρόκειται να απαντήσω μέχρι το βράδυ (το 2), ώστε να έχουν γίνει πρώτα αυτά τα οποία πρέπει να κάνω!