Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ασταθείς Αγορές

Επειδή διαβάζω συνέχεια (ναι συνέχεια) αναλύσεις σχετικά με το πώς θα κυμανθούν οι τιμές ακινήτων, τα ναύλα, η ζήτηση γραφείων, η ανάπτυξη περιοχών (ενδεικτικά αναφέρω τα προηγούμενα) έχω να τονίσω το εξής:

Οι κεφαλαιουχικές αγορές και γενικά οι περιβόητες αγορές είναι εγγενώς εξαιρετικά ασταθείς. Τούτο διότι στην ουσία δεν αποτελούν παρά στοιχήματα στο μέλλον, το οποίο είναι γεμάτο εκπλήξεις.

Επιπροσθέτως βασίζονται αναγκαστικά στο έλεος και τις διαθέσεις αλλά και τις δυνατότητες άλλων και ως εκ τούτου οι προσδοκίες εξαρτώνται από εντελώς μη ελεγχόμενους παράγοντες. Οι μεγάλοι παίκτες καθώς και οι κυβερνήσεις δεν εξαιρούνται από τα παραπάνω, απλώς έχουν τη δυνατότητα να επέμβουν μία ΔΕΔΟΜΕΝΗ χρονική στιγμή σε κάποια παράμετρο. ΚΑΙ οι ίδιες όμως υπόκεινται στην αστάθεια -από εκείνο το χρονικό σημείο- του μέλλοντος και των συνεπειών των επεμβάσεών τους.

Δείτε τα ως πλεονέκτημα τα παραπάνω.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)