Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ασπρόπυργος – Πορεία Έργου

IMG_4622 IMG_4644

Δείτε πως “μετασχηματίζεται” το θαυμάσιο αρχιτεκτόνημα…

Οι τοίχοι έχουν πλυθεί με μεγάλη πίεση, ενώ μπορείτε πολύ εύκολα να δείτε το σπουδαιότατο (από στατικής απόψεως) σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η λειτουργία του σενάζ είναι να “δέσει” τις τοιχοποιίες με την έννοια να τις “εξαναγκάσει” σε επιβαλλόμενη συνολική κίνηση κατά τη διάρκεια του σεισμού. Προσέξτε πως έχω συμπεριλάβει και τι εσωτερικές και όχι μόνον τις φέρουσες εξωτερικές. Αυτό σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα (μάλλον του 1933) “πρέκια” (τις δοκούς επάνω από τα ανοίγματα) προσδίδει τις απαιτούμενες αντοχές.

Για όσους γνωρίζουν το κτίριο έχει μελετηθεί με το ανώτερο συντελεστή 0,36 g και όχι τον 0,24 g (όπως ορίζεται για την περιοχή). Θεωρώ αδιανόητο η Ελλάδα να έχει τρεις ζώνες επικινδυνότητας για τον σεισμό. Η ζώνη είναι… μία και ανήκει στο 0,36 g.

Η προηγούμενη “αβλεψία” (και όχι μόνον βεβαίως) οδήγησε σε πολύ μεγάλες ζημιές στην Κοζάνη, όπου δήθεν ο σεισμικός κίνδυνός ήταν ελάχιστος…
Έπεται συνέχεια…