Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Αρχιτεκτονική – Τεχνολογία και Πολιτική σε σχέση με τους Καταυλισμούς Προσφύγων…

Το σχόλιο είναι θεωρητικό, διότι κανένας δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτόν τον τρόπο.

Πέραν των ηθικών διλημμάτων και προβληματισμών οι πρόσφυγες αποτελούν μία πηγή κέρδους. Δεν αναφέρομαι προφανώς στους δουλεμπόρους και τα άθλια κυκλώματα, αλλά στους ανθρώπους. Είναι πρωτίστως Άνθρωποι, οι οποίοι ευρίσκονται σε πολύ μεγάλη ανάγκη… Όταν οι συνθήκες μεταβληθούν στον τόπο καταγωγής τους κατά κανόνα επιστρέφουν.

Η Ελλάδα διαθέτει αρκετά απομονωμένα (εγγενώς) ξερονήσια ΜΗ κατάλληλα για τη φιλοξενία ανθρώπων.

Τα μη κατάλληλα γίνονται όμως κατάλληλα με την βοήθεια της τεχνολογίας…
Η Ευρώπη μπορεί να πληρώσει (και θέλει ή μάλλον δεν έχει επιλογή για αυτό το σκοπό).

Σκεφτείτε τα οφέλη:

Αρχιτεκτονική μικρών οικίσκων, τεχνολογίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, βιολογικοί καθαρισμοί, ηλιακή ενέργεια, ενέργεια από τα κύματα, επικοινωνίες και ουκ έστιν τέλος.

Επίσης ιατρική και ανθρωπιστική φροντίδα…

Αρκετές θέσεις για πάρα πολλούς νέους (και μη) ανθρώπους με ευρώ Ευρώπης… Ένα ζωντανό εργαστήριο τεχνολογίας και επιρροής στο διεθνές περιβάλλον…

Η πολιτική αφορά την πολιτιστική και ουσιαστική διείσδυση του κράτους, το οποίο βοηθά, την επόμενη ημέρα στην χώρα των προσφύγων. Μην υποτιμάτε τη Συρία και καμία Συρία.

Παράλογο ή νομίζετε πως κάνω τώρα τον έξυπνο;

Ασχοληθείτε λίγο με το θέμα και δείτε τα στρατόπεδα προσφύγων της Γείτονος και θα σας κοπεί ο βήχας… (τα προηγούμενα όλα εφαρμόζονται).

Αλλά είπαμε! Αλλού μόνιμη κρίση και αλλού…

Αρχιτεκτονική – Τεχνολογία και Πολιτική σε σχέση με τους Καταυλισμούς Προσφύγων…Το σχόλιο είναι θεωρητικό, διότι κανέν…

Δημοσιεύτηκε από Τεύκρος Σακελλαρόπουλος στις Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)