Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Αρχιτεκτονική Απλότητα

Εμένα παιδιά αυτό το κτίριο μου αρέσει πολύ. Δεν γνωρίζω τη χρονολογία κατασκευής του (δεκαετία 50 ή 60 θα υπέθετα) ούτε τον αρχιτέκτονα, αλλά νομίζω πως εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο το πνεύμα των καθαρών γραμμών και της λιτής σχεδίασης.

Ευρισκόμενο σε γωνία (και προσέξτε και την σύμπτωση της σκιάς της απογευματινής ώρας, η οποία δημιουργεί ένα τρίγωνο), τον λιτό και σε άριστη θέση στην ακμή του κτηρίου εξώστη, τα πολύ μεγάλα και θαυμάσια τοποθετημένα ανοίγματα, αλλά και το δώμα με την ταράτσα και το μπαλκονάκι του στα δεξιά, όπως το βλέπουμε, με την αυλή του.

Η μαρκίζα επίσης της εισόδου στα αριστερά και γενικά την όλη προσεγμένη σχεδίαση. Ακόμα και οι απορροές των ομβρίων πόσο συμμετρικά είναι τοποθετημένες.

Ισχύουν και για το ισόγειο, το οποίο λόγω κάποιων επισκευών δεν το συμπεριέλαβα. Δεν αμφιβάλω και για την εσωτερική του διαρρύθμιση. Και το χρώμα μου αρέσει.

Ο αρχιτέκτων του σαφώς είχε ξεκάθαρα.. καθαρές γραμμές στο νου του…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)