Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Αροτρίω Αγρόν

Εικόνες από μία άλλη εποχή… όπου οι άνθρωποι με τα ζώα συνεργάζονταν για να οργώσουν το έδαφος και να παράγει καρπούς η Γη με τον πανάρχαιο τρόπο.

Από την χθεσινή πρωινή κινηματογράφηση στην Οινοποιητική Achaia Clauss.

Με την άδεια του Κυρίου Γιώργου, ιδιοκτήτη του αλόγου και του αρότρου (αλετριού) του.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)