Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Αροτρίω Αγρόν

Εικόνες από μία άλλη εποχή… όπου οι άνθρωποι με τα ζώα συνεργάζονταν για να οργώσουν το έδαφος και να παράγει καρπούς η Γη με τον πανάρχαιο τρόπο.

Από την χθεσινή πρωινή κινηματογράφηση στην Οινοποιητική Achaia Clauss.

Με την άδεια του Κυρίου Γιώργου, ιδιοκτήτη του αλόγου και του αρότρου (αλετριού) του.