Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Απόκοσμα Τοπία της Ελληνικής Υπαίθρου (5/10)

Η κουκίδα στο κέντρο της φωτογραφίας είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος ψαρεύει. Θα μπορούσε να είναι ο ευτυχέστερος των ανθρώπων απολαμβάνοντας την απόλυτη ηρεμία του τοπίου. Θα μπορούσε όμως και να είναι ο δυστυχέστερος και να πνίγει εκεί τον πόνο του.

Από “απόσταση” η ευτυχία και η δυστυχία είναι αδύνατον να αναγνωρισθούν.