Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Απόκοσμα Τοπία της Ελληνικής Υπαίθρου (3/10)

(Η φωτογραφία είναι σε κατακόρυφη λήψη – Προσοχή ΜΗΝ “πέσετε” και εννοώ γενικώς όχι μόνον από τα απόκρημνα βράχια).

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)