Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Απόκοσμα Τοπία της Ελληνικής Υπαίθρου (2/10)

(Δεν είναι ακριβώς τοπίο, αλλά μου άρεσε, ιδίως πως με… κοίταζε)!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)