Αποστολή: Αδύνατον!

Είμαστε εδώ να επιτύχουμε το αδύνατον!
Εάν αποτυγχάνουμε είναι διότι δεν ζούμε σύμφωνα με ολόκληρο το δυναμικό μας.
Όταν οι προκλήσεις φαίνονται τεράστιες, βάλε την βεβαιότητα στην ζωή σου.