Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Αποκοτιά (=Τόλμη)

Θλιβερό να μην αντιλαμβάνεσαι πως η αποκοτιά είναι η καλύτερη φρόνηση σε μια επαναστατική πράξη.
Κοτέω-ώ, οργίζομαι αλλά στην κοινή γλώσσα=τολμώ.
Διότι ο οργιζόμενος δεν είναι μεθήμων (Ιλιάδα Β’ 241) αναβλητικός αλλά τολμηρός.