Αποκατάσταση Διατηρητέου (φωτογραφίες)

Δείτε μία πληρέστατη συλλογή από την διαδικασία αποκατάστασης ενός πολύ μεγάλου κεντρικού διατηρητέου της πόλης των Πατρών…
Μελετήστε επιπλέον και το «γυμνό» κτίριο και τον τρόπο κατασκευής του.