Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Αντιστροφές

Επειδή όλα πλέον έχουν μία τάση να… αντιστρέφονται σας καλημερίζω με ένα όμορφο… ηλιοβασίλεμα!