Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ανοσία Συμπεριφοράς

Το πρόβλημα δεν είναι η απόκτηση ανοσίας αγέλης (βλακώδης όρος αυτός, το ορθό κοινότητας) αλλά η αγελαία κοινωνική συμπεριφορά.