Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ανοσία Συμπεριφοράς

Το πρόβλημα δεν είναι η απόκτηση ανοσίας αγέλης (βλακώδης όρος αυτός, το ορθό κοινότητας) αλλά η αγελαία κοινωνική συμπεριφορά.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)