Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ανεξαρτήτως…

Παιδιά ανεξαρτήτως από το πόσο “ζοριζόμαστε” ή αγκομαχάμε αυτό ΔΕΝ σημαίνει και πως ΔΕΝ προχωράμε. Το ανησυχητικό είναι να συμβαίνουν τα προηγούμενα και να μένουμε στάσιμοι.