Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ανδροκτονίες vs Γυναικοκτονίες

Έχω την αμυδρά υποψία πως ποσοτικά ο αριθμός των πρώτων πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπλάσιος των δεύτερων. Απλώς οι γυναίκες δεν είναι ούτε τόσο ηλίθιες ούτε χρειάζεται να βάψουν τα χέρια τους με αίμα· και ούτε μαθαίνεται τίποτα ποτέ.

Έχουν τον τρόπο τους να “καθαρίζουν” αθόρυβα την κοινωνία από παράσιτα ή άλλα απόβλητα (τις περισσότερες φορές).

Σημ.: Παρακαλώ μην πυροβολήσετε τον… πιανίστα. Μία κοινωνιολογική εκτίμηση διατύπωσα.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)