Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ανατολική Μεσόγειος

Για να δούμε τίνος παγίδα θα αποδειχθεί πως είναι και ποιος θα πέσει μέσα…
“Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις”!