Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Αναρωτιέμαι… Είναι Αφέλεια;

Μία εβδομάδα περίπου (16 Φεβρουαρίου) πριν την εισβολή στην Ουκρανία, καθησύχαζε ο πρέσβυς της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πως οι “Οι πόλεμοι στην Ευρώπη σπανίως ξεκινούν Τετάρτες”.

Δίκιο είχε. Ξεκίνησε Πέμπτη (24 Φεβρουαρίου)!

Είναι δυνατόν λοιπόν σήμερα  ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ρωσσίας, προερχόμενος από τις μυστικές υπηρεσίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης να αποκάλυπτε τις επόμενες κινήσεις του; Αλήθεια! Αναρωτιέμαι… Πρόκειται για αφέλεια όσων ανέμεναν κάτι τέτοιο ή τι τέλος πάντων;

Η ευδαιμονία εκεί, όπου υπάρχει οδηγεί σε μίας μορφής ηλιθιότητα. Το μόνο, το οποίο μπορώ να γράψω είναι πως ο φόβος αυξάνει την αναγνωσιμότητα (και τα κέρδη), όπως και η καλλιέργεια κάποιων προσδοκιών. Άλλωστε δεν έχει κανένα νόημα.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)