Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Αναλαμβάνω την Ευθύνη που μου Αναλογεί

Η νεο-Ελληνική μετεξέλιξη των μαθηματικών μετά τον Πυθαγόρα.