Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Αναλαμβάνω την Ευθύνη που μου Αναλογεί

Η νεο-Ελληνική μετεξέλιξη των μαθηματικών μετά τον Πυθαγόρα.
Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)