Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Αναζητώντας τον Πάνα

Σήμερα αναζητούσα τον Πάνα. Δεν τον βρήκα. Αλλά μετά σκέφτηκα… και λοιπόν; Τι σημασία έχει; Μπορώ να απολαμβάνω την ιδιοκτησία του!