Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Αναζήτηση Επενδυτικών Προτάσεων

08ad404da7ac22c566f58b3e7e6fbb43

Η η χρυσή τομή φ = 1,618 στα μαθηματικά και την τέχνη.
(The golden ratio in mathematics, art, and architecture).

Η Teucris αναζητά Επενδυτικές Προτάσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον Τουρισμό και την Υψηλή Τεχνολογία. Επίσης Ακίνητα προκειμένου να φιλοξενήσουν αυτές τις χρήσεις, (μεγάλες εκτάσεις, παραθαλάσσια οικόπεδα) σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Προσέξτε ΔΕΝ αναζητώ κεφάλαια! ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ!

Η αναζήτηση αφορά οποιαδήποτε πρόταση, η οποία θα είχε επενδυτικό ενδιαφέρον. Μην περιοριστείτε μόνο στα Ακίνητα με τη στενή έννοια του όρου.

ΑΝ ασχολείστε με κάποια δραστηριότητα, η οποία είναι περισσότερο από τα συνήθη και αναζητάτε χρηματοδότηση για την έρευνά σας εμπίπτετε στην κατηγορία αυτή.

ΑΝ πάλι διαθέτετε κάποιο πολύ καλό ακίνητο ή μία μεγάλη έκταση, η οποία νομίζετε πως είναι κατάλληλη για χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας επίσης προτείνετε.

Προφανώς παραθαλάσσιες εκτάσεις κατάλληλες για επενδύσεις στον τουρισμό δεν χρειάζονται συστάσεις.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρομαι για αξιόλογες εκτάσεις, στις οποίες μπορούν να κατασκευασθούν πέτρινες κατοικίες και να εφαρμοστούν συστήματα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής:

Παράδοση και τεχνολογία!

Προτείνετε!

Δείτε και την ενότητα:

Υποβάλλοντας μία Επενδυτική Πρόταση

Τέλος αν σας ενδιαφέρουν κάποιες σκέψεις και τρόποι άντλησης ρευστότητας από ακίνητα δείτε τις παρακάτω ενότητες:

Η Teucris ως εν δυνάμει Τράπεζα Ακινήτων
Λύσεις Αξιοποίησης και Άντλησης Ρευστότητας