Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

“Ανήρ έννους τα καινά τοις πάλαι τεκμαίρεται.”

— Οιδίπους Τύραννος (Σοφοκλής)

(“Ο νοήμων άνθρωπος συμπεραίνει για τα νέα με βάση τα παλαιά.”)

Σημειώνω όμως πως θα πρέπει να γνωρίζεις τα παλαιά. Όσον αφορά τον εαυτό σου ναι (ίσως) μπορείς. Όσον αφορά την ιστορία θα πρέπει να την μελετήσεις ενδελεχώς.

Ο ανιστόρητος άνθρωπος γίνεται είτε ένα πολύ εύκολο θύμα είτε τύραννος.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)