Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ανάξια Επιτυχία

Μία ανάξια επιτυχία χαρίζει συμπάθεια ενώ στην ατυχία, μας περιφρονεί ακόμα και εκείνος με τον οποίον τη μοιραζόμαστε.
Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)