Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Αμαρτωλό Σχόλιο 1

Η πιο ανόητη από τις αμαρτίες:
Η προσκόλληση σε ασήμαντα πράγματα.
Έλα όμως που από τα ασήμαντα προκαλούνται τα σημαντικότερα.