Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ακμή – Παρακμή

Είναι τραγικό να βιώνεις την απόλυτη παρακμή, χωρίς προηγουμένως να έχεις βιώσει την ακμή!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)