Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ακμή – Παρακμή

Είναι τραγικό να βιώνεις την απόλυτη παρακμή, χωρίς προηγουμένως να έχεις βιώσει την ακμή!