Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Αιώνες Τεχνολογίας… ή Μήπως Όχι;

Πέτρινοι τοίχοι του Φρουρίου του Ρίου – Πορθμείο (ferry boat) – Πυλώνας της κρεμαστής γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου Χαρίλαος Τρικούπης.

Τι τα χωρίζει, τι τα ενώνει;

Τα χωρίζει ο χρόνος· κυρίως η χρονολογία κατασκευής τους.

Τα ενώνει όμως η τεχνολογία τους. Παρά τους αιώνες η βασική ιδέα τους παραμένει αναλλοίωτη. Τα πέτρινα κτίσματα με τον ίδιο τρόπο δόμησης ελάχιστα εξελιγμένο. Το πορθμείο επιπλέει όπως επέπλεαν και οι πρώτες σχεδίες ή βάρκες στο Νείλο. Η κρεμαστή γέφυρα έχει τις ρίζες της στα μακρινό παρελθόν.

Η τεχνολογία κατασκευής τους για μεν τα πέτρινα έχει σημαντικά βελτιωθεί, αλλά όχι τόσο, ώστε να υπάρχει αξιοσημείωτο χάσμα, για τα πλοία η αρχή της πλευστότητας είναι παρούσα, όπως ήταν πάντα, μόνο πως τα υλικά κατασκευής και ο τρόπος πρόωσης έχουν εξελιχθεί, ενώ η κρεμαστή γέφυρα ακολούθησε την πορεία της επιστήμης της αντοχής των υλικών και της αεροδυναμικής και όχι μόνον. Αλλά και οι κατασκευασμένες από σχοινιά και ξύλα γέφυρες ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στέκονται και στηρίζονται.

Οι αξίες είναι απρόσβλητες από το χρόνο. Οι τρόποι εξελίσσονται ή μεταβάλλονται.

Και ο ήλιος λάμπει, όπως έλαμπε και τότε.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)