Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Αισθητική vs Λειτουργικότητα

Δεν αντιλέγω πως εικαστικά αποτελεί μία ενδιαφέρουσα πρόταση… Η μεταλλική σχάρα απορροής βρόχινων υδάτων μετατράπηκε σε φυτώριο γρασιδιού… Ίσως και για τον λόγο τούτο δεν αποκαταστάθηκε, διότι προφανώς γοήτευσε με την μεταμόρφωσή της το ειδικό προσωπικό. Ωστόσο λειτουργικά έπαυσε να είναι αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε – κατασκευάστηκε – τοποθετήθηκε… Όταν ωστόσο πλημμυρίσει η περιοχή, τότε δεν νομίζω πως θα διατηρηθεί και η αισθητική και θα επανέλθει στην λειτουργικότητα…
Η φωτογραφία είναι σημερινή από το Λιμάνι της Πάτρας…