Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Αισθητική Αντίληψη ή Απαίτηση

Πατρινές σημερινές πρωινές λεπτομέρειες μιας όχι και τόσο μακρινής εποχής, όπου τουλάχιστον η Αισθητική αντίληψη αποτελούσε “απαίτηση” από τους λίγους οικονομικά ισχυρούς…