Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Αισθητική ή Πρακτικότητα;

Αντιμετωπίζω ένα ζήτημα: Αισθητική ή Πρακτικότητα;

Αποφάσισα: Πρακτικότητα με Αισθητική…

Σκεπτόμουν τι θα αποφάσιζα όμως εάν επρόκειτο να επιλέξω μεταξύ τροφής και έργου τέχνης… (σε κατάσταση όμως, όπου το πρώτο θα ήταν αναγκαίο)… Λοιπόν τελικά το αυτονόητο είναι το δεύτερο, διότι με την χαρά της ομορφιάς το μυαλό “πετάει” και συνεπώς θα βρει κι άλλους τρόπους για την απόκτηση της τροφής… Αλήθεια θα ήθελα να τολμήσω, εκεί όπου δίδεται βοήθεια (σε χώρες λχ της Αφρικής) να μοιράζονταν και έντυπα με φωτογραφίες αισθητικής ποιότητας, λχ από …αυτοκίνητα έως πίνακες ζωγραφικής ή αρχιτεκτονικά έργα… Είμαι περίεργος για το αποτέλεσμα…