Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Αγωγή (Γενικώς) του Πολίτου & Ιστορική Γνώση

Η πολιτική κατάσταση του τόπου στερείται (γενικώς) δύο άκρως απαραιτήτων συστατικών:

  1. Την αγωγή του ιδίου του πολίτη και
  2. Την ιστορική γνώση.

Άπαξ και ελλείπουν αυτά τα δύο οι πολίτες δεν έχουν καμία δυνατότητα αντίληψης των φαινομένων. Ισχύει και για τους πολιτικούς αυτό, οι οποίοι όμως εκλέγονται από τους πολίτες. Η βάση λοιπόν είναι ο πολίτης.

Και δύο από τα βιβλία, τα οποία συνέγραψε ο πατέρας μου για τις ανάγκες της νεοσύστατης τότε Ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας και τα οποία χρησιμοποιούνταν ως διδακτικό υλικό στα σχολεία της.

(Τα ιστορικά καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα, απλώς παραθέτω μόνο το πολυγραφημένο εξώφυλλο του τελευταίου).

“Άρχειν τε και άρχεσθαι μετά δίκης”
ΠΛΑΤΩΝ