Αγριόχορτα και Χαρακτήρες

Τι είναι αγριόχορτο; Ένα φυτό, του οποίου οι αξίες δεν έχουν ανακαλυφθεί.
Τι είναι χαρακτήρας; Ένας παράγων, του οποίου οι αξίες δεν έχουν ανακαλυφθεί.