Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Αγγλία έτος 1215

“Υπάρχουν νόμοι του Κράτους, δικαιώματα που ανήκουν στην κοινότητα. Ο βασιλιάς οφείλει να τα σέβεται. Αν τα παραβιάσει η νομιμοφροσύνη παύει να είναι καθήκον, κι’ οι υπήκοοι έχουν το δικαίωμα να επαναστατήσουν.”

Magna Carta (Μεγάλος Χάρτης)