Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Αγάπη είναι Χαρά

Χαρά είναι η μετάβαση του ανθρώπου από μικρότερη σε μεγαλύτερη τελειότητα.

-Σπινόζα