Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Αγάπη είναι Χαρά

Χαρά είναι η μετάβαση του ανθρώπου από μικρότερη σε μεγαλύτερη τελειότητα.

-Σπινόζα

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)