Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Αβεβαιότητα – Uncertainty makes us free

Το 1937 σε απάντηση στην κριτική για το έργο του The General Theory (Η Γενική Θεωρία) ο Keynes συνόψισε τις απόψεις του:

“Με την έννοια “αβέβαια” γνώση … δεν εννοώ ακριβώς πώς να ξεχωρίσουμε τι είναι σίγουρα γνωστό απ’ ό,τι είναι πιθανό. Το παιγνίδι της ρουλέτας δεν είναι το ζητούμενο μας με αυτή την έννοια της αβεβαιότητας… Η έννοια με την οποία χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο είναι πως η προοπτική ενός πολέμου στην Ευρώπη είναι αβέβαιη το ίδιο και ή η τιμή του χαλκού ή το επιτόκιο μετά από είκοσι χρόνια ή η απαξίωση μίας νέας εφεύρεσης… Σχετικά με αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχει επιστημονική βάση με την οποία μπορούμε να εκτιμήσουμε κάποια πιθανότητα. Απλά δεν γνωρίζουμε!”

Μία τεράστια ιδέα κρύβεται πίσω από αυτές τις γραμμές, από το απλό γεγονός της μη γνώσης μας. Αντί να μας τρομάζει το γεγονός αυτό, οι λέξεις του Κέυνς εμπεριέχουν σπουδαία νέα: δεν είμαστε υπόδουλοι ενός αναπόφευκτου μέλλοντος.

Η αβεβαιότητα μας κάνει ελεύθερους!

Uncertainty makes us free

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)