Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Αβεβαιότητα – Πεποιθήσεις – Ελπίδα

Όταν εγγενείς αβεβαιότητες μετατρέπονται σε αυθαίρετες και αναπόδεικτες πεποιθήσεις, το αποτέλεσμα είναι η γέννηση φρούδων ελπίδων. Οι τελευταίες με τη σειρά τους δημιουργούν ακόμα περισσότερες εσφαλμένες πεποιθήσεις και το νόθο παιδί τους είναι η παράνοια.

Η αβεβαιότητα μας καθιστά ελεύθερους!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)