Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ήχοι και Εικόνες από μία Αθάνατη Αθήνα

Εμπνευστείτε και δημιουργείστε, α π α ι τ ώ ν τ α ς μία πολύ καλύτερη πραγματικότητα από την προηγούμενη. Άλλωστε διπλά χαμένοι. Η δική σας απογοήτευση κέρδος για κάποιον άλλον. Από εμένα δεν θα ακούσετε κάτι διαφορετικό.