Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ήλιοι και Κηλίδες

Σας αφήνω για απόψε με ένα πολύ ωραίο και δροσερό τραγούδι του Marvin Gaye και με μία επισήμανση από μία παράθεση του Pablo Picasso:
“Some painters transform the sun into a yellow spot, others transform a yellow spot into the sun.”

“Ορισμένοι ζωγράφοι μετατρέπουν τον ήλιο σε μια κίτρινη κηλίδα , άλλοι μετατρέπουν μια κίτρινη κηλίδα σε ήλιο.”
Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν ποίων “ζωγράφων” τους ήλιους επιλέγετε να βλέπετε…

Αύριο πρωί με μία ενδιαφέρουσα φωτογραφία και το απόγευμα με μία ακόμα ανάλυση σχετικά με τις πιθανές εξελίξεις και τον τρόπο αντίδρασης της Γερμανίας στη συνέχεια…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)