Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Έντομα και Άνθρωποι

Σε σύγκριση με τον άνθρωπο, πρέπει να παραδεχτούμε ότι το έντομο δεν εμφανίζει αυτό, το οποίο μπορούμε να περιγράψουμε ως νοημοσύνη. Αλλά μην αισθάνεστε πολύ υπερήφανοι για αυτό, γιατί όταν δεν υπάρχει νοημοσύνη, δεν υπάρχει επίσης και ηλιθιότητα.

Dr. Hellstrom

Σημ. Τη λέξη “έντομο” μπορείτε να την αντικαταστήσετε με “COVID-19”. Η λέξη… “άνθρωπος” είναι… αναντικατάστατη!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)