Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ένα Χτύπημα στην Πλάτη

Έγραψα τα προηγούμενα άρθρα, διαβάζω τα σχόλια σας και συμμερίζομαι τους προβληματισμούς σας και τις επιφυλάξεις σας. Κάθε ένας μας γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε την περίπτωσή του και τον τρόπο αντιμετώπισης των κάθε λογής εμποδίων και δυσκολιών (το τονίζω, πάσης φύσεως).

Ωστόσο από εμένα ποτέ δεν πρόκειται να διαβάσετε (ή ακούσετε) κάτι, το οποίο θα σας σπρώξει προς τον γκρεμό ή προς τα κάτω. Ποτέ! Δεν το πιστεύω. Ούτε κριτική για το τι κάνατε ή δεν κάνατε ή εάν δεν το είδατε ή ό,τι… ό,τι… ό,τι… Διότι πάντα αυτό, το οποίο έχω διδαχθεί είναι πως κάθε άνθρωπος λίγο-πολύ έχει ο ίδιος την ικανότητα να εύρει το δρόμο του (εκτός εάν ΔΕΝ το θέλει) και μπορεί σίγουρα να ανακαλύψει βαθιά μέσα του τον προορισμό του. Δεν χρειάζεται περισσότερα να του αναλύσετε ή να του εξηγήσετε. Τα έχει ο ίδιος και χρειάζεται ίσως μόνο ένα για να τα ανασύρει στην επιφάνεια:

Ένα ενθαρρυντικό χτύπημα στην πλάτη.

Αυτό να κρατήσετε από το πνεύμα των άρθρων μου, διότι αυτό είναι.

Τα εν λόγω άρθρα:

 

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)