Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

“Ένα Τόξο στον Αέρα”

Μετά από ένα πολύ γεμάτο και βαρύ επαγγελματικό τριήμερο, ένα ποίημα μου ήλθε στο μυαλό φεύγοντας… (λυπάμαι δεν έχω το κουράγιο τώρα να σας μεταφράσω τους θαυμάσιους στίχους του).

The Arrow and the Song

By Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882)

I shot an arrow into the air.
It fell to earth I know not where,
For so swiftly it flew, the sight
Could not follow it in its flight.

I breath’d a song into the air.
It fell to earth, I know not where.
For who has sight so keen and strong
That it can follow the flight of song?

Long, long afterward in an oak
I found the arrow still unbroke;
And the song from beginning to end
I found again in the heart of a friend.

Καλό σας βράδυ!