Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Έμπνευση vs Εμμονής

Υπάρχει μια λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ έμπνευσης και εμμονής. Ενίοτε είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε σε ποια πλευρά είμαστε. Και επειδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το ξεχωρίσεις, όταν πιστεύεις σε κάτι δεν υπάρχει άλλη δουλειά μέχρι να το δεις να τελειώνει.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)