Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Έγχρωμος Σοβάς και Φύση

Έχω χρησιμοποιήσει σε κάποιες περιπτώσεις έγχρωμο σοβά στα έργα μου. Εννοώ για όσες και όσους δεν γνωρίζουν, πως ο σοβάς εμπεριέχει το χρώμα και δεν απαιτείται χρωματισμός της επιφανείας. Η επιλογή αξιολογείται από παράγοντες, τους οποίους δεν θα παραθέσω τώρα.

Το μεγάλο πλεονέκτημα κατά τη γνώμη μου είναι η διάχυτη φυσικότητα, διότι δεν πρόκειται για επικάλυψη, αλλά εγγενή ιδιότητα (του σοβά). Υπάρχουν και άλλα, αλλά δεν είναι της παρούσης. Κυρίως με τη μεταβολή της ώρας, εποχής και του φωτός, τροποποιείται και η εικόνα του κτίσματος. Με τη βροχή ακόμα περισσότερο. Ανάλογα ισχύουν με τις πέτρινες κατασκευές, αλλά εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό.

Στις φωτογραφίες νομίζω φαίνεται πως δένει το χρώμα των λουλουδιών με το… τεχνητό (!) τους φόντο.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)