Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Άποψη Teucris για το 2014

Ποιες οι κατευθύνσεις – προτάσεις της Teucris για το 2014, όσον αφορά τα ακίνητα, τις επενδύσεις και τον τρόπο εξασφάλισης των οικονομικών μας δεδομένων.

Παρακαλώ κλικ για το video…