Άλλα αντ’ άλλων

Υψηλά κτίρια, χαμηλά κτίρια, κλιμακωτοί όροφοι, πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, πλάκες, στέγες, κλιμακοστάσια, δώματα, μάρμαρα, τούβλα, τσιμέντο, χρώματα, μπεζ, κόκκινα, κεραμιδί, λευκά, πράσινα, άνω, κάτω…
Το φοβερό ερώτημα:
Που είναι η Πυραμίδα;

Η φωτογραφία παρουσιάζεται στις σελίδες μου στο FaceBook και το Twitter.

Back to Top