Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Άλλα αντ’ άλλων

Υψηλά κτίρια, χαμηλά κτίρια, κλιμακωτοί όροφοι, πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, πλάκες, στέγες, κλιμακοστάσια, δώματα, μάρμαρα, τούβλα, τσιμέντο, χρώματα, μπεζ, κόκκινα, κεραμιδί, λευκά, πράσινα, άνω, κάτω…
Το φοβερό ερώτημα:
Που είναι η Πυραμίδα;

Η φωτογραφία παρουσιάζεται στις σελίδες μου στο FaceBook και το Twitter.