Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Άγκιστρα και Συνδέσεις

Δανείζομαι τον τίτλο από την φίλη Kikilia Tskl στην αντίστοιχη ομάδα και εμπλουτίζω με μερικές φωτογραφίες αγκίστρων από τα κτίρια της Achaia Claus. Η πολύ όμορφη ανάρτησή της παρατίθεται στα σχόλια.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)